ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 59, 2012


 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Alicja Szymczakowa, Drobiazgi genealogiczne z Sieradzkiego z XV wieku - 11
Jarosław Kita, Wzorcowe majątki ziemskie w Królestwie Polskim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku - 29
Ilona Florczak, Archiwalia dotyczące Sosnowca z lat 1867-1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi - 43
Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich (Łódź, od 1935 r. także w Sieradzu) 1918-1939. Próba charakterystyki, cz. I, 1918-1928 - 67
Krzysztof Lesiakowski, Kaliszanie – ofiary zbrodni zgierskiej z 20 III 1942 r. - 93
Bohdan Piętka, Członkowie polskich lokalnych organizacji konspiracyjnych z Kraju Warty i Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w KL Auschwitz - 111
Witold Jarno, Dowództwo Okręgu Wojskowego nr VI Łódź na stopie pokojowej w latach 1945-1946 - 133

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Zdzisław Włodarczyk, Pruska obecność wojskowa w Piotrkowie Trybunalskim (1793-1806) - 155
Anna Gawryszczak, Imiona i nazwiska Żydów łódzkich w XIX w. - 171
Agnieszka Janik, Ewidencja ludności z XIX i I połowy XX wieku przechowywana w Archiwum Państwowym w Łodzi - 187
Aleksy Piasta, Organizacja i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1905-1918 - 197
Aleksandra Kozłowska, Symbole żołnierskiego honoru. Sztandary 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (1918-1939) - 207
Marcin Matusiak, Zabiegi łódzkich władz powiatowych o powołanie fermy doświadczalnej i szkoły rolniczej w Czarnocinie (1919-1924) - 225
Arkadiusz Rzepkowski, Kobiety w strukturze płci ludności województwa łódzkiego w świetle pierwszego powszechnego spisu ludności - 243
Małgorzata Koniarska, Konflikt czechosłowacko-niemiecki w 1938 r. na łamach „Warszawskiego Dziennika Narodowego” - 255
Ksawery Jasiak, Zdzisław Balcerzak ps. Wiktor – partyzant z wyboru - 271
Jerzy Wojniłowicz, Naukowy i popularyzatorski dorobek Włodzimierza Rudzia - 289

RECENZJE I ZAPISKI

Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010, ss. 992 (Michał Michalski) - 295
Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, pod redakcją Władysława Piotra Wlaźlaka, t. I-IV, Częstochowa 2011-2012 (Tomasz Nowak) - 300
850 lat w służbie Bogu i ludziom. Archikolegiata łęczycka w Tumie. Materiały z sesji naukowej w Łęczycy dnia 21 maja 2011 roku, red. M. Żemigała, Łęczyca-Tum 2011, ss. 128 (Andrzej Tomczak) - 303
Jarosław Durka, Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011, ss. 390 (Karol Dziuda) - 304
Robert Rudnicki, Obóz narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939, Piotrków Trybunalski 2011, ss. 295 (Maria Nartonowicz-Kot) - 308
Rafał Leszczyński, Starodawna parafia w Mileszkach, Łódź 2012, ss. 184 (Karol Chylak) - 311
Wieluński słownik biograficzny, Tom 1, pod redakcją Zbigniewa Szczerbika, Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2012, ss. 142 (Maria Nartonowicz-Kot) - 314
Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność, red. E. Krasucki. T. Sikorski, A. Wator, t. 1-2, Wrocław 2012, ss. 384 + 310 (Kamil Piskała) - 317

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z konferencji naukowej „30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Doświadczenia z Łodzi i regionu”, Łódź, 8 XII 2011 r. (Sylwia Hadrysiak) - 323
Sprawozdanie z konkursu historyczno-literackiego „Opowieść o dawnej Łodzi” (Magdalena Pawlak) - 325
Sprawozdanie z V Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków, Łódź, 23-25 III 2012 r. (Jarosław Kubiak, Kamil Piskała) - 327
Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 10 VI 2009 do 20 VI 2012 r. (Ilona Florczak, Tomasz Pietras) - 331
Sprawozdanie z konferencji naukowej „PPS a parlamentaryzm II Rzeczypospolitej (w 120 rocznicę Zjazdu Paryskiego)”, Piotrków Trybunalski, 29 IX 2012 r. (Kamil Piskała) - 344
Oskar Halecki i jego obraz Europy. Część trzecia. Konferencja naukowa, Łódź, 16-17 XI 2012 r. (Marta Biedrawa-Raczyńska) - 347
Uroczyste spotkanie z okazji 30. rocznicy reaktywowania tomaszowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego, Tomaszów Mazowiecki, 14 XII 2012 r. (Andrzej Wróbel) - 349


Rocznik Łódzki
2012, t. 59

 

Pobierz spis treści
w formacie PDF

 

Pobierz pełen tekst
Rocznika, tom 59

 

Rocznik Łódzki ©