ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 57, 2010


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Witold Filipczak, Aktywność sejmikowa regalistów w województwie rawskim w latach 1780-1786 - 11
Jarosław Kita, Wizerunek społeczności prywatnego miasteczka Królestwa Polskiego w I połowie XIX w. - 41
Urszula Oettingen, Łodzianie w I Pułku Piechoty Legionów Polskich - 51
Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (Warszawa, II Batalion do listopada 1924 r. w Tomaszowie Mazowieckim) 1918-1939. Próba charakterystyki. Cz. I, 1918-1932 - 64
Karol Chylak, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Łodzi (1928-1951) - 89
Krzysztof W. Mucha, Oblicze polityczne ludności powiatu łódzkiego w świetle wyborów samorządowych z lat 1933-1939 - 103
Przemysław Waingertner, Geneza i początki działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi - 123
Krzysztof Lesiakowski, Wybory czerwcowe 1989 r. – spojrzenie po 20 latach - 137

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Maria Żemigała, Przygródki zamków królewskich w Wielkopolsce i na Kujawach w latach 1564-1565 - 163
Tadeusz Poklewski-Koziełł, Łódzkie interesy Karola Niezabytowskiego herbu Lubicz - 177
Aleksy Piasta, Inspektorat Szkolny w Piotrkowie Trybunalskim – organizacja i procesy aktotwórcze (1917-1939) - 185
Tomasz Walkiewicz, Materiały archiwalne do poszukiwań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi - 201

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Krzysztof Tomasz Witczak, Getto tomaszowskie i obóz pracy przymusowej we wspomnieniach Zenona Neumarka - 223

RECENZJE I ZAPISKI

Zbigniew Dunin-Wilczyński, Pustynia i skorpiony. Wojsko polskie w Iraku 1942-1943, Warszawa [2007], ss. 312 (Jacek Pietrzak) - 239
Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008, ss. 380 (Nina Kapuścińska) - 241
Giennadij Matwiejew, Piłsudskij, Moskwa 2008, ss. 473 + 23 nlb (Paweł Samuś) - 244
Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947), Warszawa 2009, ss. 360 + 14 nlb (Paweł Samuś) - 247
Antoni Kaczmarek, Księgi metrykalne parafi i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie II, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parachialis in Dmenin 1723-1788, Dmenin 2009, ss. 217 + płyta DVD, errata (Tomasz Nowak) - 251
Maria Krystyna Leszczyńska, Nauczyciele Tomaszowa Mazowieckiego w tajnym nauczaniu, wydanie II, uzupełnione i poprawione, Tomaszów Mazowiecki 2009, ss. 114 (Krzysztof Tomasz Witczak) - 254
Agnieszka Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009, ss. 315 (Piotr Kaniewski). - 259

SPRAWOZDANIA

Obchody 90-lecia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (Beata Jędrzejczyk, Ewa Żerek) - 263
Sprawozdanie z sesji naukowej nt. „W przeddzień kampanii grunwaldzkiej”, Łęczyca, 20 XI 2009 r. (Maria Nartonowicz-Kot) - 265
Sprawozdanie z sesji naukowej „Wysiedlenia mieszkańców Łodzi w 1940 r.”, Łódź, 15 I 2010 r. (Sylwia Hadrysiak) - 266
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Władza i polityka w czasach nowożytnych”, Łódź, 15-16 IV 2010 r. (Dorota Kicińska) - 268
Sprawozdanie z seminarium prezentującego dorobek naukowy Profesora Wiesława Pusia (Jarosław Kita) - 271
Uroczysta prezentacja monografii „Głowno. Dzieje miasta”, Głowno, 14 V 2010 r. (Tomasz Romanowicz) - 273
Sprawozdanie z obchodów 90. rocznicy bitwy warszawskiej w regionie piotrkowskim (Maciej Hubka, Michał Ordak) - 276
Sprawozdanie z obchodów 180. rocznicy nadania praw miejskich dla Tomaszowa Mazowieckiego (Andrzej Kędzierski) - 279
Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej „Solidarność z bliska. Powstanie i funkcjonowanie struktur NSZZ „Solidarność” w Regionie Łódzkim (1980-1981) (Kamil Piskała) - 280
Podporucznik Richard Tice (1922-1944). Nieznany bohater upamiętniony w Łodzi (Aleksandra Kozłowska, Michał Szparagowski) - 284
Oskar Halecki i jego obraz Europy. Część pierwsza. Konferencja naukowa, Łódź, 19-20 XI 2010 r. (Marta Biedrawa) - 286


Rocznik Łódzki
2010, t. 57

Pobierz spis treści
w formacie PDF

 

Rocznik Łódzki ©