ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 56, 2009


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Krzysztof Latocha, Tadeusz Nowak, Ród Nałęczów w ziemi łęczyckiej w późnym średniowieczu - 13
Mariusz Stępniewski, Zdzisław Szambelan, Rozwój terytorialny Łodzi w świetle dokumentów i źródeł kartograficznych - 37
Krzysztof Tomasz Witczak, Teodora Tripplina „Wycieczki w Rawskie do Tomaszowa Mazowieckiego” - 51
Włodzimierz Berner, Działalność zawodowa, społeczna i naukowa dermatologów i wenerologów łódzkich na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.) - 71
Paweł Samuś, Kobiety w ruchu socjalistycznym Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907 - 85
Dariusz Szlawski, Organizacja i struktura szkolnictwa powszechnego w Łodzi w okresie międzywojennym - 116
Małgorzata Łapa, Elektryfikacja województwa łódzkiego w latach 1919-1939 - 134
Włodzimierz Kozłowski, Pułkownik inż. January Grzędziński, dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (1932-1934). Przyczynek do biografii oficera, dziennikarza, literata i opozycjonisty - 150

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Arkadiusz Rzepkowski, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i jej rola w rozwoju ekonomicznym Pabianic w pierwszym okresie uprzemysłowienia (do 1865 r.) - 163
Inwentarz folwarku Piaski z 1755 r. Przyczynek do dziejów gospodarczych sieradzkich dominikanów w XVIII w. – opracował i przygotował Grzegorz Wierzchowski 177
Wspomnienia Franciszka Łukomskiego z powstania styczniowego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN – opracował i przygotował Łukasz Jastrząb 189
Starodruki z Archiwum Państwowego w Łodzi. Katalog cz. II - opracował i przygotował Adam Lajdenfrost 196

RECENZJE I ZAPISKI

Andrzej Warżel, Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939, Tarnów 2005, ss. 364 (Karol Dziuda) - 238
Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. I: Strońsko-Ruda-Krzyworzeka, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Łódź 2008, ss. 208 + ilustracje (Agata Kaczmarek) - 240
Katarzyna Czekaj, Karol Lilienfeld-Krzewski (1893-1944). Biografia, Warszawa 2008, ss. 108 (Piotr Kilańczyk) - 242
Elżbieta Cherezińska, Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum, Poznań 2008, ss. 396 (Adrian Uljasz) - 244
Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, pod red. J. Żelazko, Łódź 2008, ss. 376 (Przemysław Waingertner) - 247
Krzysztof Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź 2008, ss. 376 (Rafał Chojnacki) - 250
Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i opracowanie Michał Kopczyński, Robert Rabiega, Warszawa-Łódź 2008, ss. XL + 524 (Rafał Chojnacki). - 252
20 lat Stowarzyszenia. VIII Zjazd absolwentów studiów ekonomicznych i socjologicznych w Łodzi, Łódź 2009, ss. 460 (Maria Nartonowicz-Kot) - 255

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 7 VI 2006 do 9 VI 2009 r. (Marzena Iwańska) - 258
Tragiczny koniec gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego (1890-1939). Kresowymi śladami dowódcy łódzkiej 10 Dywizji Piechoty (Agnieszka Jędrzejewska, Aleksandra Kozłowska) - 270
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Drogi do Niepodległej”. W 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Łódź, 14 XI 2008 r. (Tomasz Pietras) - 279
Sprawozdanie z posiedzenia poświęconego dziejom Głowna w XVII-XVIII w., Głowno, 20 II 2009 r. (Tomasz Romanowicz) - 285
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kobieta samotna wczoraj i dziś”, Łódź, 5 III 2009 r. (Marta Sikorska-Kowalska) - 288
Majówka historyczna tomaszowskiego Koła PTH, Gałków Duży, 23 V 2009 r. (Jerzy Wojniłowicz) - 290
Panel naukowy nt. „Udział ziemiaństwa w strukturze państwa na przestrzeni dziejów Polski”, Łódź, 28 V 2009 r. (Przemysław Waingertner) - 291
Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności”, Łódź, 3 VI 2009 r. (Przemysław Waingertner) - 292
Uroczyste posiedzenie poświęcone 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Głowno, 2 IX 2009 r. (Tomasz Romanowicz) - 293
Sprawozdanie z obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w regionie piotrkowskim (Maciej Hubka) - 295
Sprawozdanie z sesji naukowej nt. „Domus propria Domus optima” w ramach obchodów 60-lecia Muzeum - Zamku w Oporowie, Oporów, 16 X 2009 r. (Ewelina Kostrzewska) - 299

PRO MEMORIA

Alojza Łyszkowska - Żebrowska (1923-2009), (Andrzej Drakoniewicz) - 302
Waldemar Ceran (1936-2009), (Maciej Kokoszko)  - 304
Maria Róża Wisińska-Kluba (1947-2009), (Jerzy Kowalski, Alicja Szymczak)  - 306


Rocznik Łódzki
2009, t. 56

Pobierz spis treści
w formacie PDF

 

Rocznik Łódzki ©