ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja,
Rada Programowa,
Recenzenci

Historia 

Spisy treści 

RŁ dostępne on-line

Informacje dla Autorów

Kontakt z Redakcją


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


Sekretarz Redakcji Rocznika Łódzkiego prof. J. Kita
Prof. dr hab. Jarosław Kita
- redaktor naczelny

Redakcja  „Rocznika Łódzkiego:

Rada Programowa:

 • Zbigniew Anusik (Łódź)

 • Kazimierz Badziak (Łódź)

 • Teresa Kulak (Wrocław)

 • Giennadij Matwiejew (Moskwa)

 • Krzysztof Mikulski (Toruń)

 • Regina Renz (Kielce)

 • Alicja Szymczak (Łódź)

 • Leonid Zashkilnyak (Lwów)

Recenzenci:

 • Zbigniew Anusik (Łódź)

 • Piotr Biliński (Kraków)

 • Wiesław Caban (Kielce)

 • Tadeusz Dubicki (Włocławek / Częstochowa)

 • Grzegorz Markiewicz (Łódź)

 • Marek Przeniosło (Kielce)

 • Jan Snopko (Białystok)

 • Andrzej Stroynowski (Częstochowa)

 • Przemysław Waingertner (Łódź)


Kontakt z Redakcją

e-mail: roczniklodzki@gmail.com
tel.: +48 42 635 61 99
adres: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

Rocznik Łódzki ©